Shahar Kai

HEIGHT
1.88
EYES
green
HAIR
black
PANTS
32
SHOES
45
SHIRT
L